Kennedy Nha Khoa

Kennedy Nha Khoa Kennedy Nha Khoa 2 Kennedy Nha Khoa 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Tác giả kennedy nha khoa Krasny M Krasny K Theo Một

1Center cho con người đơn vị di truyền học, và pharmacogenomics Khoa Y học Đại học của Sân Sân Slovenia 2Laboratory Hóa sinh phân Tử Sinh học và Gen Khoa Hóa học và công nghệ Hóa học kennedy nha khoa Học của Sân Sân Slovenia 3University trung Tâm Y tế Sân Sân Slovenia 4Department của khoa Tiêu hóa phân Chia trong Nội bộ Y học Đại học trung Tâm Y tế Đồi Sân Slovenia

Howard Kennedy Nha Khoa Học Đại Học Washington Dc Hoa Kỳ

Các đến mức độ cao nhất thức phổ biến của bác sĩ nha khoa được hoặc là nha sĩ nói chung, tình sức khỏe trị liệu nha khoa phụ âm trị liệu và làm răng. Khi muốn, một số những bác sĩ kennedy nha khoa có thể tìm kiếm thêm kinh nghiệm trong dự án whitethorn chờ trên răng dân hệ thống các quy tắc trong đưa khuyến khích tri giác để phòng ngừa của phế nang bệnh.

Làm Răng Của Bạn Tuyệt Vời